Hướng dẫn tải phần mềm cho Intuos Draw/Art/Comic/Photo/3D

Khá nhiều khách hàng khi mua các dòng bảng vẽ Intuos Draw, Art, Comic và Photo đã gặp khó khăn khi tải các phần mềm đi kèm theo từng dòng bảng vẽ, các phần mềm này được Wacom cung cấp cho khách hàng thông qua một số key (SBD key) tương ứng với loại bảng vẽ, và được in ngay trên hộp. Các bạn có thể tham khảo bài viết sau để tải các phần mềm cho bảng vẽ của mình.

1- Truy cập link : http://apregister.wacom.com/en-au/#/welcome

 

2- Đăng ký mới cho sản phẩm hoặc đăng nhập lại (nếu đã đăng ký sản phẩm thành công trước đó)

 

3- Nhập SBD key

 

Lưy ý :

* Hệ thống chỉ cho phép SBD key được đăng ký 1 lần duy nhất.

* Nếu SBD key đã từng được đăng ký thành công trước đó, hãy chọn “Đăng Nhập” tại bước 1.

* Nếu nhập sai SBD key hoặc SBD key đã từng được đăng ký, hệ thống sẽ báo lỗi

 

4- Tiếp tục nhập “Ngày mua sản phẩm” và số “Serial No”.

 

5- Nhập địa chỉ Email của bạn

 

6- Xin chúc mừng !, bạn đã thành công 99.999%.

Shopping Cart